Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe – o miesiącu listopadzie