Wojska Obrony Terytorialnej – spotkanie informacyjne