Zawiadomienie o obradach XXVII sesji Rady Powiatu Hajnowskiego i posiedzeniach Komisji