Prezentacja książki Białoruskiego Towarzystwa Historycznego „Historia Białorusinów Podlasia”, 30.11.2017