INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH W OKRESIE ZIMY 2017-2018 ROKU