Starostwo Powiatowe w Hajnówce zaprasza na warsztaty