Starostwo Powiatowe informuje o wstrzymaniu naboru