Wykaz podmiotów świadczących pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie: