UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!! JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?