Informacja o dniu wolnym od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce