Uczestnicy koła plastycznego HDK ,,Deformacja” z nagrodami