NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINASOWANĄ DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ OSA (OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI)