Otwarto warsztaty treningowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym