Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce ogłasza nabór na wolne stanowisko psychologa