31 stycznia 2017 r. upływa termin składania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe