Są pieniądze na wsparcie osób niepełnosprawnych w ramach programu Aktywny Samorząd