Zawiadomienie o obradach XXIX sesji Rady Powiatu i posiedzeniach Komisji