Rzwcznik Praw Pacjenta informuje: Kiedy można ograniczyć prawa pacjenta lub odmówić ich realizacji