MF: Kryteria wyboru urzędu skarbowego właściwego w zakresie PIT za 2017 r.