ZUS informuje: Płatnicy otrzymają z ZUS list z informacją o saldzie na ich kontach