Powiat Hajnowski wspiera przedsięwzięcia organizacji pozarządowych