Hajnówka: Uczestnicy projektu OSD – EFS rozpoczęli spotkania indywidualne z psychologiem