Papierowe zwolnienia lekarskie już tylko 4 miesiące.