Informacja dla emerytów i rencistów KRUS o/Białystok dotycząca rozliczenia podatku dochodowego za 2009 r.