Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚ.6224-30/09