W związku z zainteresowaniem problemami firmy Gryfskand sp. z. o. o. w Hajnówce w zakresie cofnięcia pozwolenia na odprowadzenie pyłów i gazów do atmosfery, niniejszym publikuję akta powyższej sprawy.