Konsultacje programu współpracy powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi