Konsultacje społeczne „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”