Komunikat dotyczący Programu wyrównywania różnic między regionami III – 2016 rok