Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.