Sala edukacyjna „Ognik” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce