Zapraszamy do udziału w Progranie Korekcyjno – Edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie