Otwarcie Terenowego Oddziału Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Hajnówce