Polsko - niemiecki projekt „Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu”