Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Strategia zrównoważonego rozwoju Powiatu Hajnowskiego do 2015 roku

 

 
STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
POWIATU HAJNOWSKIEGO DO 2015 ROKU
Zespół wykonawców
EKSPERCI: Bazyli Poskrobko (kierownik zespołu), Małgorzata Borkowska-Niszczota, Elżbieta Broniewicz, Ryszard Burzyński, Grzegorz Dobrzański, Janusz Dolecki, Joanna Ejdys, Halina Kiryluk, Wojciech Makowiecki, Kazimierz Michałowski, Rafał Miłaszewski, Joanna Oleńska, Ewa Rauba, Krystyna Rauba.
WSPÓŁPRACOWNICY: Maria Borodziuk, Joanna Bukowska, Ludmiła Chalecka-Połocka, Andrzej Demianowicz, Jacek Dębczyński, Włodzimierz Kuptel, Paweł Mentelski, Włodzimierz Poskrobko, Teresa Olszewska, Piotr Pietroczuk, Andrzej Sadowski, Edyta Sidorczuk, Maciej Tefelski, Dorota Zbińkowska.
 
 
Zleceniodawca
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY
STAROSTA POWIATU HAJNOWSKIEGO
Praca realizowana w ramach Programu Rozwoju Gmin Puszczańskich i Powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego „Kontrakt dla Puszczy Białowieskiej” koordynowanego przez Ministerstwo Środowiska.
 
Wykonawca: KONSORCJUM
· Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku, w tym zespół prof. dr hab. Bazylego Poskrobko
· Pomorska Agencja Oświatowo-Promocyjna „Good Teacher” S.C. w Bydgoszczy
· Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Białymstoku
 
Kierownik projektu
BAZYLI POSKROBKO
 
Recenzenci
prof. dr hab. Tadeusz Borys – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze,
prof. dr hab. Leszek Kupiec – Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny,
mgr Jarosław Danowski – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
 
PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA
OBSZARU GMIN PUSZCZAŃSKICH
 
STRATEGIA
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
POWIATU HAJNOWSKIEGO
DO 2015 ROKU

Białystok–Hajnówka 2000

Wydawca
Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku
Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko
 
 ISBN 83-85792-98-8
  
Redaktor:
Janina Sawicka-Demianowicz
Redaktor techniczny:
Andrzej A. Poskrobko
Korektor:
Stanisław Machała
  
Skład:
Pracownia Składu Komputerowego PoliGraf
Druk:
Usługowy Zakład Poligraficzny S.C.