Podziękowania

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy składa podziękowania...

Kategoria: Podziękowania

Staroście Hajnowskiemu

Zobacz

Liga Ochrony Przyrody i Nadleśnctwo Hajnówka składają podziękowania...

Kategoria: Podziękowania

...za wsparcie podczas Dnia Ziemi z Ligą Ochrony Przyrody

SP ZOZ w Hajnówce składa podziękowania...

Kategoria: Podziękowania

...za wsparcie w remoncie Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Rehabilitacji Kardiologicznej hajnowskiego szpitala oraz Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Hajnowskim szpitalu

Podlaski Oddział Okręgowy Podlaskiego Czerwonego Krzyża składa podziękowania

Kategoria: Podziękowania

.. za wspieranie dzialalności stowarzyszenia

Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew składa podziękowania…

Kategoria: Podziękowania

...za objęcie patronatem sympozjum terenowego „Zieleń Podlasia Jesienią”, organizowanego w dniach 02-04.10.2015r.

Prezes Rady Ministrów składa podziękowania

Kategoria: Podziękowania

Załącznik:

podziekowania.pdf