Biuletyn Informacji Publicznej

 

   STAROSTWO POWIATOWE...
  WYDZIAŁY STAROSTWA
 
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
Kompetencje i zadania Stanowisko Przydatne adresy i telefony Edukacja konsumencka
INFOLINIA KONSUMENCKA
    powrót do RZECZNIK INFORMUJE
 
INFOLINIA KONSUMENCKA

 

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich uruchamia dnia 7 listopada 2006 roku ogólnopolską, bezpłatną Infolinię Konsumencką.
Od dnia 7 listopada 2006 roku do dnia 31 sierpnia 2007 r. konsumenci w całej Polsce mają do dyspozycji jeden, łatwo identyfikowalny ośrodek, w którym bezpłatnie uzyskają informację lub poradę na temat swoich konsumenckich praw. Koszty przychodzących rozmów telefonicznych będą w całości pokrywane z budżetu projektu.
Infolinia Konsumencka
jest czynna pod numerem telefonu

0 800 800 008

w dni powszednie w godzinach 9.00 – 17.00.
ORGANIZACJA I ZASADY FUNKCJONOWANIA INFOLINII KONSUMENCKIEJ
·  Infolinia Konsumencka obsługuje wyłącznie konsumentów czyli osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22’ Kodeksu cywilnego).
·  Wszyscy konsultanci Infolinii są prawnikami i zostali dodatkowo przeszkoleni zarówno w zakresie prawa konsumenckiego, jak i zasad komunikacji przez telefon, co powinno ułatwić ograniczenie czasu trwania pojedynczej rozmowy telefonicznej do kilku minut, tak, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z usług Infolinii.
·  dzwoniąc do Infolinii Konsumenckiej może liczyć na:
* Informację o prawach konsumenta i możliwościach ich realizacji.
* Porady prawne w zakresie rozwiązywania podstawowych problemów konsumenckich dotyczących praw materialnych, w szczególności w zakresie sprzedaży konsumenckiej oraz procedur postępowania przy egzekwowaniu tych praw.
* Informację o instytucjach i organizacjach, które są odpowiedzialne za udzielanie porad specjalistycznych i rozwiązywanie skomplikowanych spraw konsumenckich, odpowiednio do przedmiotu i zakresu merytorycznego problemów konsumentów (np. w sprawach dotyczących jakości i bezpieczeństwa produktów dostępnych na rynku – do właściwej instytucji kontrolnej, w sprawach usług użyteczności publicznej - do odpowiednich urzędów regulacyjnych, w sprawach wymagających analizy dokumentów – do właściwego powiatowego / miejskiego rzecznika konsumentów).
* Informację o alternatywnych systemach rozstrzygania sporów konsumenckich wraz z adresami odpowiednich instytucji arbitrażowych (np. w sprawach dotyczących usług finansowych - Arbitra Bankowego lub Rzecznika Ubezpieczonych).
·   Jeśli z rozmowy telefonicznej wynika, że konsument chce skierować sprawę na drogę sądową, jego sprawa zostanie przekierowana do organizacji, z którą UOKiK ma podpisaną umowę w zakresie świadczenia pomocy prawnej przy pisaniu pozwów czy też reprezentowaniu konsumentów w sądach. UOKiK wskazał, że organizacją tą jest do końca 2006 r. Federacja Konsumentów.
·   W celu jak najlepszego dostosowania zakresu usług Infolinii Konsumenckiej do potrzeb polskich konsumentów, na początku realizacji projektu przeprowadzone będzie badanie potrzeb informacyjnych konsumentów, zaś po 6 miesiącach od uruchomieniu Infolinii zaplanowane jest przeprowadzenie profesjonalnych badań na temat oceny przez konsumentów działalności Infolinii. Wyniki obu badań będą wykorzystane w pracy Infolinii.

Powrót do strony wydziałów Starostwa