Zawiadomienie o VI sesji Rady Powiatu Hajnowskiego

Tag: Ogłoszenia

Zawiadamiam, iż dna 1 kwietnia 2015r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce obędzie się VI sesja Rady Powiatu Hajnowskiego z następującym porządkiem obrad :

I N F O R M A C J A

Tag: Ogłoszenia

W związku z pracami nad przeinstalowaniem systemu informujemy, że do czasu ich zakończenia ze względów technicznych wrzucanie informacji na stronę nie będzie możliwe. Za trudności przepraszamy.

Informacja w sprawie zmiany dyżurów aptek

Tag: Ogłoszenia

Starostwo Powiatowe w Hajnówce uprzejmie informuje że nastąpi zmiana dyżurów aptek w dniach:
04 kwietnia 2015 r. dyżur będzie pełnić Apteka : „Aloes” ul. 3 – go Maja 39

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”

Tag: Ogłoszenia

Starostwo Powiatowe w Hajnówce w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”, przy zaanga

Powiat Hajnowski nadal w pierwszej 10. w rankingu Związku Powiatów Polskich

Tag: Administracja

Powiat Hajnowski zajął VII miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin, za rok 2014 prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich w kategorii "powia

Dzień otwarty w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce

Tag: Informacje prasowe

Wielkimi krokami zbliża się czas egzaminów – w dniach 21 – 23 kwietnia gimnazjaliści przystąpią do egzaminów sprawdzających wiedzę z trzech lat nauki.

Zaproszenie do Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Tag: Konkursy

Zaproszenie  Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do udziału w XVIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

RNRP Hajnówka: Zakończenie kursu Operator obrabiarek CNC

Tag: Informacje prasowe

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce zakończył się kurs „Operator obrabiarek CNC” realizowany w ramach projektu „Równi na rynku pracy - EFS&r

Spotkanie z młodzieżą z powiatu hajnowskiego na Zamiejscowym Wydziale Leśnym Politechniki Białostockiej

Tag: Informacje prasowe
Za kilka miesięcy matura – przed uczniami szkół ponadgimnazjalnych stoi duże wyzwanie – plany dotyczące dalszej ścieżki edukacyjnej zaważą o przys

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w konkursie na stanowisko starszy referent ds. administracyjnych

Tag: Ogłoszenia

Informujemy, iż w wyniku wstępnej selekcji na ww.

Festiwal Piosenki Przedszkolaków

Tag: Konkursy

Zaproszenie na wernisaż Wiktora Kabaca, 26.03.2015

Tag: Kultura

Zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa Wiktora Kabaca, "Dwa Krajobrazy", który odbędzie się 26.03 (czwartek) o godz.

Finał XIX Wojewódzkiego Konkursu dla Uczniów Klas Maturalnych o Profilu Rolniczym „BEZPIECZNA PRACA W GOSPODARSTWIE ROLNYM” rozstrzygnięty

Tag: Informacje prasowe

19 marca 2015 r. odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu dla Uczniów Klas Maturalnych o Profilu Rolniczym „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.

RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE MIKRODOTACJI

Tag: Ogłoszenia

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja - Partner Konsorcjum realizującego zamówienie publiczne pt.

ZAPROSZENIE do zapoznania się z Projektem Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Tag: Region

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnym roboczym projektem Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskieg

WIECZÓR POEZJI RELIGIJNEJ poświęcony pamięci Ks. Prałata Mariana Świerszczyńskiego 29.03.2015

Tag: Kultura

AKCJA KATOLICKA, HAJNOWSKI DOM KULTURY zapraszają na WIECZÓR POEZJI RELIGIJNEJ poświęcony pamięci Ks. Prałata Mariana Świerszczyńskiego