INFORMACJE...
   AKTUALNOŚCI - ARCHIWUM -  2004 MARZEC

 

Projekt 
Poznajmy siebie wzajemnie – edukacja kulturowa młodzieży polskiej i białoruskiej w regionie Puszczy Białowieskiej 
- konkurs dla młodzieży polskiej i białoruskiej w powiecie hajnowskim. 

 

Grupa młodzieży z 10 szkół (6 z powiatu hajnowskiego i 4 z Białorusi) uczestniczyła w konkursie wiedzy „Poznajmy siebie wzajemnie” w dniach 22-25.03.2004 w ramach projektu „Poznajmy siebie wzajemnie – edukacja kulturowa młodzieży polskiej i białoruskiej w regionie Puszczy Białowieskiej”. Zwycięzcami zostały drużyny z Zespołu Szkół w Czyżach (konkurs dla szkół polskich) oraz Gimnazjum z Prużan (konkurs dla szkół białoruskich). 

 

wręczenie nagród przez wicestarostę hajnowskiego J. Siraka

kibice z Pieliszcze podczas konkursu dla polskich szkół

kibice z Pieliszcze podczas konkursu dla polskich szkół

moje wrażenia z pobytu na Białorusi w wykonaniu młodzieży z ZS z DBJN w Hajnówce

zwycięska drużyna z Czyż

zwycięska drużyna z Prużan

białoruska komisja oceniała drużyny z polskich szkół

podczas konkursu wiedzy

publiczność podczas konkursu

przed Domem Nauczyciela w Hajnówce – miejscem zakwaterowania młodzieży

młodzież białoruska z opiekunami ze Starostwa Powiatowego

młodzież podczas przejazdu kolejką na Topiło

młodzież podczas przejazdu kolejką na Topiło

podczas ogniska integracyjnego na Topile

pożegnanie z grupami z Prużan i Pieliszcze

  Starostwo Powiatowe w Hajnówce realizuje projekt „Poznajmy siebie wzajemnie – edukacja kulturowa młodzieży polskiej i białoruskiej w regionie Puszczy Białowieskiej” współfinansowany z Narodowego Programu PHARE 2001, Fundusz Małych Projektów, Polska Granica Wschodnia, PL0103.07, zarządzanego przez Euroregion Niemen. Projekt polega na organizacji wieloetapowego przedsięwzięcia z dziedziny edukacji kulturowej młodzieży, zamieszkujących graniczące ze sobą regiony – Powiat Hajnowski oraz 3 rejony białoruskie – Swisłocz, Prużany i Kamieniec. 

        W dniach 23-24 marca br. został przeprowadzony konkurs dla młodzieży „Poznajmy siebie wzajemnie”. W pierwszym dniu odbył się konkurs dla młodzieży z Białorusi, ze szkół z Prużan, Pieliszcze, Porozowa i Swisłoczy, sprawdzający wiedzę o Polsce, Puszczy Białowieskiej, powiecie hajnowskim i gminach powiatu. W drugim dniu został przeprowadzony konkurs o Białorusi, Puszczy Białowieskiej i rejonach kamienieckim, swisłockim i prużańskim dla młodzieży z powiatu hajnowskiego. Udział wzięły drużyny z Zespołów Szkół z Narewki i Czyż, Publicznego Gimnazjum w Dubinach, Gimnazjum z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, Zespołu Szkół nr 2 z Klasami Integracyjnymi w Hajnówce oraz z Zespołu Szkół Gimnazjum nr 2 w Hajnówce. W obu konkursach każdą ze szkół reprezentował 8  - osobowy zespół młodzieży i jeden lub dwóch opiekunów. Konkurs obejmował różnorodne dziedziny, zaś elementem łączącym były kultura, historia i język kraju sąsiedniego. Etapy konkursu były jednakowe w obydwu dniach konkursu, zarówno dla młodzieży z Białorusi, jak i z Polski. Młodzież w pierwszym etapie zaprezentowała swoją drużynę w postaci stroju, hasła czy piosenki. Następnie odbył się konkurs wiedzy, młodzież odpowiadała na wylosowany zestaw pytań obejmujący wiedzę o sąsiadującym państwie. Dalej młodzież prezentowała swój plakat na temat „Moje wrażenia z pobytu w Polsce (na Białorusi)”, wykonała piosenkę białoruską (polską) w konkursie muzycznym oraz przedstawiła zdolności taneczne w konkursie tańca nowoczesnego. Odbył się także konkurs sportowy (rzut piłeczką do kosza) i konkurs recytatorski poezji polskiej i białoruskiej.

        Młodzież z Białorusi i z powiatu hajnowskiego była bardzo rzetelnie i sumiennie przygotowana, co widać było w przedstawianych pomysłach, kolorowych strojach i zaangażowaniu w poszczególnych etapach konkursu, w szczególności podczas wystąpień muzycznych czy tańca itp. Mimo trudnych pytań w konkursie wiedzy młodzież prezentowała wysoki poziom, widoczne było zainteresowanie historią, kulturą i językiem regionu leżącego po drugiej stronie granicy, który pomimo swej bliskości był do tej pory młodzieży w dużym stopniu nieznany. Prace graficzne były komentowane przez młodzież z Polski w jęz. białoruskim, natomiast przez młodzież z Białorusi w jęz. polskim.

        Oceną szkół w konkursie zajęły się komisje oceniające, w skład których weszli przedstawiciele polskich (dla konkursu szkół białoruskich i odwrotnie) szkół i innych instytucji.         Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, zaś zwycięzcy - drużyny ze szkół w Czyżach oraz Prużanach - wezmą udział w 3-dniowej wycieczce na terenie Polski. Prace graficzne oceniane w konkursie, zdjęcia z przebiegu konkursu będzie można obejrzeć na wystawie podsumowującej projekt. Zakończeniem pobytu gości z Białorusi w Polsce był wspólny wyjazd wszystkich uczestników i opiekunów kolejką wąskotorową na Topiło na integracyjne ognisko.

        Przygotowanie młodzieży do konkursu ze szkół polskich i białoruskich odbyło się w styczniu br. Zostały zorganizowane 3-dniowe wyjazdy studyjne młodzieży w Polsce i na Białorusi, które obejmowały edukację kulturową o sąsiadujących regionach. Młodzież zapoznała się także z materiałami informacyjnymi i promocyjnymi w  językach polskim i białoruskim (w ramach projektu została również opracowana publikacja pt. Jedna Puszcza – przyroda i ludzie).

        Głównym celem projektu jest stworzenie trwałej sieci współpracy pomiędzy obu regionami przygranicznymi oraz rozszerzenie idei spotkań transgranicznych do jak największej grupy młodzieży i opiekunów po obu stronach granicy. Projekt ma zainicjować cykl wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, nadać im rangę imprez docelowo organizowanych przemiennie po obu stronach granicy, co pozwoli zdobyć alternatywne źródła finansowania. Obsługą grup młodzieży z Białorusi w czasie pobytu w powiecie hajnowskim, przygotowaniem i realizacją konkursu zajmowali się pracownicy Wydziału Promocji, Polityki Regionalnej, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Hajnówce, jak i Hajnowskiego Domu Kultury. Koordynatorem projektu jest pani Walentyna Gorbacz. 

Dodatkowe informacje uzyskać można w:
 
Wydziale Promocji, Polityki Regionalnej, Turystyki 
i Współpracy z Zagranicą 
Starostwa Powiatowego w Hajnówce 
Tel. (085) 682 51 99, 682 30 46 

Urszula Janiel, Paweł Krajnik 

 

/ aktualności / archiwum marzec 2004 /

 

 

 

 

  ARCHIWUM
2003 r.
  ARCHIWUM
2004 r. 
luty styczeń
marzec luty
kwiecień marzec
maj  
czerwiec  
lipiec  
sierpień  
wrzesień  
październik  
listopad  
grudzień