Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

   INFORMACJE...
   AKTUALNOŚCI - ARCHIWUM -  2004 SIERPIEŃ

 

projekt:
 „Wiedzieć więcej o sobie - wiedzieć więcej o regionie” 

           Od 1 sierpnia 2004 Starostwo Powiatowe w Hajnówce, rozpoczęło realizację projektu: „Wiedzieć więcej o sobie - wiedzieć więcej o regionie” – komunikacja i promocja w Euroregionie „Puszcza Białowieska”, który otrzymał dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Puszcza Białowieska, Polska Granica Wschodnia PHARE 2002.

            Jest to przedsięwzięcie stawiające za główny cel poprawę komunikacji pomiędzy członkami Euroregionu przede wszystkim za pomocą techniki elektronicznej oraz szeroką promocję Euroregionu, obejmującego swoim zasięgiem unikalny w skali Europy i świata kompleks lasów pierwotnych Puszczy Białowieskiej.

            Poprawa komunikacji i promocja będzie polegała na: a) utworzenie profesjonalnej strony internetowej z bazą danych (informacyjno – promocyjną) na serwerze (dostępnym do wspólnej edycji przez stronę polska i białoruską w 3 wersjach językowych: polskiej, białoruskiej i angielskiej); b) wydanie publikacji: 1) „Gospodarka i możliwości inwestycyjne w Euroregionie Puszcza Białowieska”; 2) „Euroregion Puszcza Białowieska – członkowie i wspólne przedsięwzięcia” ; c) wydanie przewodnika turystycznego po Euroregionie i turystycznych szlakach transgranicznych: „Co warto zobaczyć w Euroregionie Puszcza Białowieska”; d) wydanie broszur informacyjnych o każdym z członków Euroregionu „Puszcza Białowieska”; e) wydanie gazetki euroregionalnej pt. „Puszcza i ludzie - Euroregion Puszcza Białowieska” w formie kwartalnika – w ramach projektu 2 pierwsze numery. Wszystkie publikacje, podobnie jak strona internetowa zostaną wydane w 3 wersjach językowych: polskiej, białoruskiej i angielskiej.

Przewidywany okres realizacji projektu: 1.08.2004 r. – 31.03.2005 r.

Etapy Realizacji:

            - W pierwszym etapie projektu nastąpi zebranie niezbędnych i właściwych informacji o wszystkich 11 samorządach strony polskiej oraz 3 rejonów ze strony białoruskiej – członkach Euroregionu Puszcza Białowieska. Przewiduje się wyjazdy studyjne do poszczególnych gmin po stronie polskiej oraz rejonów po stronie białoruskiej.

            - Drugi etap projektu będzie polegał na weryfikacji wszystkich zebranych informacji oraz przygotowaniu do wykonania materiałów promocyjnych. Nastąpi kompleksowa selekcja oraz pogrupowanie materiałów informacyjnych do poszczególnych dziedzin.

            - W trzecim etapie projektu, po zakupie serwera, zostaną umieszczone na nim wszystkie zdobyte wcześniej, zebrane i uaktualnione informacje oraz nastąpi zlecenie wykonania profesjonalnej strony internetowej z prawami autorskim na wyłączność członków Euroregionu Puszcza Białowieska.

            - W czwartym i ostatnim etapie przedsięwzięcia nastąpi spotkanie przedstawicieli wszystkich członków Euroregionu Puszcza Białowieska. Spotkanie będzie miało charakter 2 – dniowego warsztatu podsumowującego projekt, opisującego metody i charakter edycji strony internetowej, wspólnego korzystania z zasobów bazy informacyjno – promocyjnej, oraz szybkiej komunikacji poprzez sieć Internet. Wszyscy przedstawiciele członków Euroregionu zostaną przeszkoleni w sposobach edycji i korzystania z bazy inf.- prom.  

"Niniejszy dokument powstał przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Starostwo Powiatowe w Hajnówce i w żadnym razie nie może ona być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej"