Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

   INFORMACJE...
   AKTUALNOŚCI 

 

Warsztaty podsumowujące projekt

 

       Starostwo Powiatowe w Hajnówce w dniu 22 marca br. było organizatorem warsztatów związanych z zakończeniem realizacji projektu „Wiedzieć więcej o sobie – wiedzieć więcej o regionie – komunikacja i promocja w Euroregionie Puszcza Białowieska”. Warsztaty odbyły się w sali konferencyjnej Domu Pomocy Społecznej w Białowieży. Uczestnikami były osoby z samorządów odpowiedzialne za współpracę z Euroregionem Puszcza Białowieska.

Podczas spotkania został podsumowany projekt, którego głównym celem jest poprawa komunikacji pomiędzy partnerami po stronie polskiej i białoruskiej oraz promocja Euroregionu Puszcza Białowieska.

W trakcie realizacji projektu zostały zebrane zdjęcia i informacje dotyczące członków Euroregionu, ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych, zagospodarowania turystycznego, jak również zasobów i potencjału gospodarczego. Po skompletowaniu wszystkich danych zostały opracowane materiały promocyjne oraz strona internetowa jako baza informacyjno – promocyjna: www.euroregion-pb.pl.

Publikacje wydane w ramach projektu to:

- Przewodnik turystyczny „Co warto zobaczyć w Euroregionie Puszcza Białowieska?” czyli folder prezentujący walory turystyczne, infrastrukturę turystyczną obszarów leżących wzdłuż granicy państwa;

- Broszury informacyjne o każdym członku Euroregionu, czyli seria 15 folderków prezentująca samorządy po stronie polskiej (Gmina Białowieża, Gmina Bielsk Podlaski, Gmina Dubicze Cerkiewne, Gmina Czeremcha, Gmina Czyże, Gmina Hajnówka, Miasto Hajnówka, Miasto i Gmina Kleszczele, Gmina Narew, Gmina Narewka, Gmina Orla, Powiat Hajnówka) i białoruskiej (Rejon Kamieniecki, Prużański i Swisłocki);

- Gazetki euroregionalne pt. „Puszcza i ludzie” – 2 numery;

- „Gospodarka i możliwości inwestycyjne w Euroregionie Puszcza Białowieska” – czyli folder przedstawiający możliwości gospodarcze i ofertę inwestycyjną samorządów należących do Euroregionu Puszcza Białowieska;

- Broszura informacyjna o Euroregionie Puszcza Białowieska – folder prezentujący Euroregion Puszcza Białowieska, jego strukturę organizacyjną, genezę powstania, cele oraz działania realizowane i planowane.

Ponadto w czasie warsztatów została zaprezentowana działalność Euroregionu Puszcza Białowieska, jak również omówione informacje dotyczące Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIA/TACIS CBC 2004-2006, a szczególnie realizacji mikroprojketów, którymi będzie zarządzał Euroregion Puszcza Białowieska. Powstała też dyskusja na temat problemów przygranicznych, podczas której uczestnicy przedstawiali swoje doświadczenia związane ze współpracą z partnerami z Białorusi.

 W drugiej części warsztatów uczestnicy mogli zapoznać się z wybranymi stronami internetowymi związanymi z pozyskiwaniem funduszy i dotacji.  W sali komputerowej Technikum Leśnego w Białowieży uczestnicy sami wyszukiwali danych na wskazanych stronach www.

Końcowa faza warsztatów to spotkanie integracyjne przy ognisku na terenie rekreacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Białowieży.

Wydział Promocji, Rozwoju Regionalnego,
Turystyki i Współpracy z Zagranicy