Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

INFORMACJE...

   AKTUALNOŚCI -  2007  CZERWIEC

 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2006/2007
 •  

  Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim nauczycielom i uczniom życzymy wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, odwiedzenia wielu przepięknych zakątków w kraju i zagranicą. Życzymy ponadto szerokiej drogi, wesołego towarzystwa,  wielkiej przygody, miłego wypoczynku, niewyczerpanych pokładów energii i uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły. 

  22 czerwca 2007 r. we wszystkich szkołach prowadzonych przez  Powiat Hajnowski nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego 2006/2007.

  Uczniowie, którzy wyróżnili się w ciągu roku wzorowym zachowaniem oraz uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce zostali wyróżnieni przez rady pedagogiczne i otrzymali nagrody z rąk dyrektorów szkół .

  Ponadto uczniowie otrzymali nagrody za udział w olimpiadach i konkursach, za zaangażowanie w pracach na rzecz szkoły, za osiągnięcia sportowe itp. 


  Zespół Szkół z Dodatkowa Nauką Języka Białoruskiego

             W Zespole Szkół z Dodatkową nauką Języka Białoruskiego zebranych gości , nauczycieli i uczniów, powitał Dyrektor Eugeniusz Saczko. Dyrektor  podziękował nauczycielom i gronu pedagogicznemu za ich rzetelną, sumienną i oddaną pracę na lekcjach.  "Za pracę codzienną , za serce wkładane w swoją pracę za cząstkę oddawanego siebie uczniom bardzo serdecznie dziękuję".

  Dyrektor złożył  na ręce Pana Starosty jako organu prowadzącego Starostwu Powiatowemu w Hajnówce podziękowania  za pomoc szkole w minionym roku szkolnym.

  "... Najbardziej cenimy w tej współpracy to, że każdy projekt złożony przez nas zawsze był przez Starostwo dofinansowany. Dzięki takiemu poparciu możemy organizować wiele zajęć pozalekcyjnych..."

  Nagrody za najlepsze oceny w nauce wręczył Starosta Hajnowski Włodzimierz Pietroczuk

        W Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego gościli przedstawiciele Urzędu –Amt Hattstedt z partnerskiego regionu w Niemczech oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki”, utworzonego 2 września   2004  roku  w tymże regionie, którego celem jest rozwój współpracy między Powiatem Hajnowskim, a regionem Amt Hattstedt. Goście ufundowali nagrody najlepszym uczniom  wyróżniającym się  ogromnym zaangażowaniem zarówno pod względem kulturalnym za ich inicjatywę i zaangażowanie.

  Uroczystość zakończenia roku szkolnego została uwieńczona występem zespołu "Zniczka".


  Zespół Szkół Ogólnokształcących

  Uroczystości odbywające się w Zespole Szkół Ogólnokształcących rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego szkoły i hymnu państwowego.

  Po powitaniu wszystkich zebranych  przez Panią Dyrektor Alinę Pietraszak głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Hajnowskiego Pan Leon Małaszewski, który w imieniu całej Rady złożył gorące i serdeczne podziękowania całemu gronu pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom szkoły za cały trud włożony w wychowanie i edukację młodzieży. "...gorąco dziękuję dyrekcji szkoły za bardzo dobra współpracę z administracją powiatu hajnowskiego w zakresie zapewnienia właściwego funkcjonowania naszej szkoły.."

  Pani Dyrektor pogratulowała wszystkim uczniom którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce i w dziedzinie sportu.

  Magda Puchalska uczennica kl IIc za najlepsze wyniki w nauce została wytypowana przez Samorząd Uczniowski do Stypendium Prezesa Rady Ministrów.


  Zespół Szkół Zawodowych

   


  Zespół Szkół Nr 4