Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce

Kategoria: Projekty Unijne

Termin realizacji: lipiec 2017 - wrzesień 2018

Całkowita wartość projektu: 1901 892, 58 zł w tym dofinansowanie: 1 320 868,99 zł, wkład własny; 566 086,76 zł

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 

Osiągnięte rezultaty: W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące prace budowlane: ocieplenie ścian fundamentowych, wykonanie docieplenia ścian cokołów styropianem fundamentowym, ocieplenie ścian zewnętrznych na poziomie kondygnacji styropianem fasadowym, ocieplenie granulatem wełny mineralnej metodą "wdmuchiwania ciepła' stropów wentylowanych nad parterowymi przybudówkami, łącznikiem dwukondygacyjnym z salą gimnastyczną i aulą, izolację styropianem stropu poddasza nieużytkowanego, izolację styropianem stropu nad klatką schodową, docieplenie stropodachów niewentylowanych wełną mineralną wraz z wykonaniem pokrycia dachowego, montaż paneli fotowoltaicznych, wymianę części oświetlenia na energooszczędne typu LED, zastąpienie dwóch układów wentylacji mechanicznej kuchni i jadalni 2 centralami wentylacyjnymi nawiewno - wywiewnymi z wymiennikiem obrotowym oraz odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego. Prace wykonane w ramach termomodernizacji przyczynią się do redukcji kosztów ogrzania budynku a także zużycia energii elektrycznej. Tym samym realizacja inwestycji przyczyni się do ograniczenia rocznej emisji  ekwiwalentu CO2 a w efekcie  - także do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Hajnówki i okolic. Jedym z celów realizacji inwestycji jest także promocja odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców oraz przedsiębiorstw z terenu Hajnówki - poprzez montaż paneli fotowoltaicznych.

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi