Zaproszenie na promocję książki "Bliski mi Wschód", 15.09.2017

Kategoria: Kultura

Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce zaprasza na promocję książki Anny Radziukiewicz "Bliski mi Wschód", 15.09.2017 godz. 17.00,  Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce.

Anna Radziukiewicz, absolwentka polonistyki, jest dziennikarką. Pracę rozpoczęła w 1977 roku w gazecie zakładowej "Fasty", prowadząc jednocześnie zajęcia dla studentów polonistyki. Od 1982 roku pracowała w dzienniku "Gazeta Współczesna", a od  początku lat  90. w miesięczniku "Przegląd Prawosławny" jako zastępcą redaktora naczelnego. Równolegle w latach 1995-2000 prowadziła, jako redaktor naczelna, pismo Światowej Rady Kościołów „Samaritan”, wydawane w językach angielskim i rosyjskim, adresowane do krajów Europy.     Napisała kilka tysięcy artykułów, zamieszczanych także w prasie zagranicznej (Rosja, Ukraina, Białoruś, Finlandia) oraz w wydaniach książkowych i zbiorach pokonferencyjnych. Jest autorką książek - Prawosławie w Polsce (2000 i 2001),  Light from the East (2005), Na Wschód od Zachodu (2008), Gródek nad Supraślą (2011), Parafia Hagia Sophia w Białymstoku (2014), Monaster w Supraślu (2014 i 2015), Święta Góra Grabarka (wiele wydań), Bliski mi Wschód (2017). Jest także współautorką i redaktorką książek.  Zredagowała, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, ponad dziesięć podręczników do nauki języka białoruskiego, historii i geografii Białorusi, adresowanych do uczniów białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce.
 
"Bliski mi Wschód" to zapis moich wieloletnich wędrówek po Wschodzie. To penetracja historyczna i geograficzna szerokiego pasa Europy, kształtowanego przez wschodnie chrześcijaństwo, z pokazaniem kontekstu chrześcijaństwa zachodniego. To owoc lektur, rozmów z mądrymi ludźmi, udziału w wielu międzynarodowych konferencjach i mojej tęsknoty za zrozumieniem złożoności tego świata. W nim wiele spraw nie jest ani oczywistych, ani jednoznacznych, jak kwestia dziedzictwa Cesarstwa Rzymskiego przez obie części Europy - wschodnią i zachodnią, chrystianizacji i Polski, i Litwy, percepcji idei Odrodzenia przez Wschód i Zachód.  Obszarowi ruskiego dziedzictwa religijnego i kulturalnego poświęcam najwięcej miejsca, oglądając je w lustrze świata bizantyńskiego, bałkańskiego ale i zachodniego.
To książka osobista, w której nie kryję swoich przemyśleń, ani nie zacieram śladów swoich wędrówek po szerokim pasie slavia orthodoxa. Ale jednocześnie to praca zbiorowa, bo przywołuję w niej myśli i obserwacje wielu światłych umysłów i uduchowionych serc.

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi