Przystanek Historia Hajnówka. Okupacja niemiecka w Hajnówce i okolicach, 21.09.2017

Kategoria: zaproszenie

Spotkanie zainguruje de hab. Piotr Kardela Dyrektor Oddziału IPN Białystok

prelekcje wygłosi Marta Chmielińska -Jamróz z OBEN IPN w Białymstoku

21.09.2017, godz. 17.00 Czytelnia Miejskiej Biblioteki w Hajnówce, ul 3 Maja 45

plakat