Relacja ze spotkania z Anną Radziukiewicz

Kategoria: Informacje prasowe

Anna Radziukiewicz – dziennikarka, publicystka, specjalizująca się w badaniu duchowości chrześcijańskiego Wschodu, 15 września 2017 roku promowała w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. T. Rakowieckiego swoje ostatnie wydawnictwo - „Bliski mi Wschód”.

Współpracująca z „Przeglądem Prawosławnym” dziennikarka przez lata udzielała się na niwie krzewienia religii i kultury prawosławnej w Polsce i na świecie, owocem czego jest książka „Bliski mi Wschód”. Autorka po raz kolejny pochyla się nad historią wyznania, zbierając i dokumentując swoje spostrzeżenia i refleksje, a także wiedzę zdobytą w trakcie podróży, konferencji naukowych, a przede wszystkim rozmów z ludźmi zaangażowanymi na rzecz badań nad duchowością i kulturą prawosławną.

Wydawnictwo to skarbnica wiedzy historycznej na temat Ruskiego Świata, którą Radziukiewicz dopełnia swoimi przemyśleniami. Czuć tu ogromne zaangażowanie emocjonalne i więź z kulturą, której zgłębienie możliwe było dzięki wieloletnim badaniom i podróżom po Wschodzie. „Bliski mi Wschód” podsumowuje dotychczasowe doświadczenia, a jego ogromną zaletą są z całą pewnością przepiękne fotografie miejsc kultu prawosławia, ikon i cerkwi położonych na długim szlaku chrześcijańskiego Wschodu.

  Agnieszka Kazberuk

fot. Marzena Niewiadomska 

w trakcie spotkania  w trakcie spotkania  w trakcie spotkania  w trakcie spotkania  w trakcie spotkania  w trakcie spotkania  w trakcie spotkania  w trakcie spotkania   w trakcie spotkania  w trakcie spotkania  w trakcie spotkania  w trakcie spotkania