Samorząd powiatowy wspiera zdolnych uczniów - najzdolniejsi uczniowie z powiatu hajnowskiego otrzymali stypendium z Funduszu Simony Kossak

Kategoria: Informacje prasowe

Nauka to pokarm dla rozumu- twierdził Lew Tołstoj. To także klucz do sukcesu – wraz z kolejnymi tomami książkowej wiedzy, uzupełnianej o doświadczenie, młody człowiek sukcesywnie wydeptuje swoją ścieżkę kariery.

Wiedza to najcenniejsza wartość, która „pracuje” na osobisty rozwój, powodzenie zawodowe i materialne. Pracuje także na rozwój regionu – stąd wsparcie ambitnych, zdolnych mieszkańców to najważniejsze wyzwanie, jakie stoi przed samorządem. Powiat Hajnowski wspiera zdolnych uczniów. Od 2007 r. decyzją Rady Powiatu Hajnowskiego uczniowie powiatowych szkół (są to: Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego, Zespół Szkół Ogólnokształcących), którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, mogą starać się o stypendium w ramach Powiatowego Funduszu Stypendialny im. prof. Simony Kossak. Ustanowienie Funduszu dyktowała troska o rozwój uzdolnionych uczniów szkół powiatowych, a także chęć uhonorowania zasług prof. Kossak dla naszego regionu.

18.10 br. w Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów uczniom, którym Zarząd Powiatu Hajnowskiego przydzielił stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. prof. Simony Kossak. W uroczystości wzięli udział Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk, Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska, tegoroczni stypendyści, dyrektorzy szkół oraz pedagodzy. Tegoroczna uroczystość upłynęła pod znakiem rekordów i jubileuszy – w obecnym roku szkolnym stypendium zostało przyznane po raz dziesiąty, rekordowej liczbie stypendystów – 62 uczniom. W dziesięcioletniej historii programu to rekord, a jednocześnie –  wskaźnik pozytywnych procesów w poziomie nauczania w hajnowskich szkołach. Wyróżnienie otrzymało 30 uczniów z Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego, 22. z Zespołu Szkół Zawodowych i 10. z Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Tegoroczni stypendyści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody z gratulacjami z rąk Starosty Hajnowskiego Mirosława Romaniuka oraz Wicestarosty Jadwigi Dąbrowskiej. A także życzenia dalszych sukcesów w nowym roku szkolnym. Z prawdziwą przyjemnością pogratulowałem, uczniom, którzy otrzymali stypendium. Mam nadzieję, że dzięki niemu zdolna młodzież będzie realizować swoje małe marzenia. Liczę, że z roku na rok liczba stypendystów będzie się zwiększać – także wśród uczniów klas pierwszych – mówi Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk.

W trakcie uroczystości, jej gospodarze - uczniowie z Zespołu Szkół przedstawili dorobek naukowy Simony Kossak oraz zaprezentowali krótki blok artystyczny. A po wręczeniu nagród zaprosili wszystkich uczestników na poczęstunek.

Stypendium w wysokości 200 zł i 150 zł (w zależności od wyników w nauce, osiągnięć sportowych i artystycznych) przyznawane jest na czas trwania roku szkolnego, obejmującego 10 miesięcy. Głównym źródłem finansowania Powiatowego Funduszu Stypendialnego są środki budżetu powiatu. Fundusz ma jednak charakter otwarty: każdy, kto chciałby pomóc w realizacji marzeń uzdolnionych młodych ludzi może dokonać wpłaty na konto Funduszu im. prof. Simony Kossak: 54 1240 5211 1111 0000 4928 4061. Zachęcamy do wsparcia.

Rada Powiatu poprzez ustanowienie stypendium w 2007r. wsparła ogółem 428 uczniów, w kwocie 826 000,00 zł

Katarzyna Miszczuk

w trakcie uroczystości w trakcie uroczystości w trakcie uroczystości w trakcie uroczystości w trakcie uroczystości w trakcie uroczystości w trakcie uroczystości  w trakcie uroczystości  w trakcie uroczystości  w trakcie uroczystości   w trakcie uroczystości w trakcie uroczystości w trakcie uroczystości w trakcie uroczystości w trakcie uroczystości  w trakcie uroczystości  w trakcie uroczystości  w trakcie uroczystości  pamiątkowe zdjęcie  pamiatkowe zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi