Inwestycje w hajnowskim szpitalu

Kategoria: Informacje prasowe

korytarzPonad 16 mln zł w 2018r. wyda hajnowski SP ZOZ na inwestycje. Placówce udało się skutecznie pozyskać fundusze unijne.

Hajnowski SP ZOZ kończy rok z kolejnymi sukcesami – podpisane zostały umowy na realizację dwóch modernizacyjnych projektów. Pierwszy „Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki zdrowotnej” - zakłada  przebudowę i doposażanie w nowoczesny sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Rachunkowego z Izbą Przyjęć. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwo medyczne, organizowanego przez Ministra Zdrowia. Wartość przedsięwzięcia to ponad 6,5 mln zł. Prace modernizacyjne rozpoczną się w lutym.

Kolejny projekt dotyczy poprawy efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W ramach tego przedsięwzięcia mają zostać przebudowane oraz doposażone w sprzęt medyczny sale na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego. Całkowita wartości inwestycji to ponad 9,7 mln zł, szpital otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Początek realizacji projektu przypada na kwiecień przyszłego roku.

Tymczasem jesienią bieżącego roku ukończone zostały prace remontowe pomieszczeń, do niedawna gospodarowanych przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku oraz sąsiadujących poradni specjalistycznych. Wyremontowane pomieszczenia zostały zagospodarowane przez poradnie specjalistyczne: ginekologiczną, kariologiczną, ortopedyczną, chirurgiczną, gabinety: EKG, holter, echo serca, KTG oraz salę ćwiczeń. Dodatkowo wykonana została instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania i Systemu Sygnalizacji Pożarowej w całym Bloku C. Wartość obu inwestycji to 911 430 tyś. zł. (remont pomieszczeń po CRKiK - 605 775 zł, dodatkowo instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania i Systemu Sygnalizacji Pożarowej w całym Bloku C - 305 655 zł).

Inwestycja goni inwestycję

Najnowsze inwestycyjne nowiny wpisują się w bogaty wachlarz projektów, jakie zostały zrealizowane w SP ZOZ na przestrzeni ostatnich kilku lat.  Hajnowski szpital może pochwalić się szeregiem inwestycji – w grudniu 2016r. miało miejsce uroczyste otwarcie  Dziennego Domu Opieki Medycznej, w tym samym roku wyremontowano również Oddział Wewnętrzny z pododdziałem rehabilitacji kardiologicznej. Sięgając pamięcią wstecz, w 2014r., w ramach transgranicznego projektu Polska – Białoruś – Ukraina „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze w rejonach endemicznego ich występowania na pograniczu polsko-białoruskim”, do wyremontowanego w ramach projektu Medycznego Laboratorium Diagnostycznego trafił sprzęt warty 1,5 mln zł. W 2014r. odbyło się również uroczyste otwarcie oddziałów rehabilitacji leczniczej i rehabilitacji neurologicznej.

Poza projektami inwestycyjnymi – programy profilaktyczne

Na tym nie koniec - placówka realizuje ponadto programy profilaktyczne finansowane przez NFZ, ale także własne.  W 2016r. był to program „Dbam o zdrowie”, w ramach którego osoby w wieku 55-60, objęte Podstawową Opieką Zdrowotną przy SP ZOZ w Hajnówce, mogły skorzystać z bezpłatnych badań ukierunkowanych na diagnozę  tarczycy, schorzeń nowotworowych w obrębie jamy brzusznej, gruczołu krokowego oraz narządów rodnych - czyli chorób, na które szczególnie narażona jest grupa wiekowa objęta programem. Tymczasem na przełomie 2017/2018r., w porozumieniu z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, hajnowski SP ZOZ przystąpi do realizacji Programu „Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”. W ramach tego mieszkańcy 3 powiatów województwa podlaskiego o najwyższym wskaźniku zapadalności na kleszczowe zapalenie mózgu (powiaty: hajnowski, sejneński i sokólski) będą mieć możliwość dofinansowania szczepienia przeciwko KZM. Program kierowany jest do osób pracujących w sektorach: „rolnictwo, łowiectwo rybactwo”, w wieku 18-64 lata.  Warto skorzystać z programu – za komplet 3 szczepień uczestnik poniesie łączny koszt 30 zł – a to cena jednej dawki, jaką musi uiścić decydujący się na szczepienie poza programem (a pamiętajmy, że szczepionkę należy przyjąć trzykrotnie). Z dofinansowania skorzysta łącznie 13 214 osób - w tym 4 357 osoby z powiatu hajnowskiego. Do szczepień kwalifikować będą lekarze POZ. Realizacja projektu przypada na grudzień2017r./październik 2021r., szczegółowych informacji szukajcie na stronach: http://spzoz.hajnowka.pl/ i www.powiat.hajnowka.pl.

Podejmowane wysiłki na rzecz udoskonalenia oferty medycznej oraz poszerzenia koszyka świadczeń, procentują: hajnowski SP ZOZ może pochwalić się Certyfikatem Zarządzania Jakością ISO oraz Certyfikatem akredytacyjnym przyznanym jest przez Ministra Zdrowia.  Ponadto, hajnowski SP ZOZ od kilku lat „okupuje” czołówkę rankingu Złotej Setki najlepszych szpitali w Polsce – hajnowski ZOZ zajmuje 31 miejsce (a drugie w województwie). O wszystkich inicjatywach realizowanych w SP ZOZ będziemy systematycznie informować.  

Katarzyna Miszczuk
W tekście wykorzystano materiały SP ZOZ

 

 

Na zdjęciach wyremontowana poradnia ginekologiczno-położnicza i korytarz:

korytarz

poradnia

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi