Rozpoczął się pierwszy etap przebudowy drogi Zabłudów Nowosady

Kategoria: Informacje prasowe

budowa drogiPonad 50 mln zł będzie kosztowała przebudowa drogi wojewódzkiej 685 Zabłudów-Nowosady. Samorząd województwa pozyskał dotację na ten cel z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia - dofinansowanie z funduszy europejskich to ponad 44 mln zł. Reszta zostanie pokryta z budżetu województwa. W środę, 15 listopada w Zabłudowie odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji.

Wzięli w nim udział m.in. Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Członek Zarządu Bogdan Dyjuk, radni województwa: Mikołaj Janowski, Henryk Łukaszewicz, Włodzimierz Pietroczuk, starosta hajnowski Mirosław Romaniuk oraz burmistrz Zabłudowa Adam Tomanek.

Na tę drogę czekali wiele lat mieszkańcy tych terenów, ale również przedsiębiorcy, którzy mają swoje firmy wzdłuż trasy – mówił marszałek Jerzy Leszczyński podczas uroczystości rozpoczęcia inwestycji.  Marszałek podkreślał, że rozpoczynająca się przebudowa ponad ośmiokilometrowego odcinka drogi jest finansowana w 85 % z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:  - Całość kosztuje ponad 52 mln. zł, a dzięki dobremu przygotowaniu projektu udało nam się uzyskać 44 mln dofinansowania.

Jerzy Leszczyński przypomniał, że w województwie trwają już prace drogowe finansowane z Programu Polska Wschodnia: Białystok - Supraśl, Kleosin - Markowszczyzna, Markowszczyzna – Łapy - Pozyskaliśmy na drogi ponad 400 mln z Polski Wschodniej – najwięcej w całym kraju – mówił marszałek.  Radny Mikołaj Janowski zaznaczył, że DW 685 służyć będzie mieszkańcom i przedsiębiorcom, ale także wpłynie na rozwój turystyki: 

Ta droga wiedzie na Ścianę Wschodnią, wiedzie do przejścia granicznego kolejowego fitosanitarnego w Siemianówce, to jest droga gospodarcza, ale  to jest też droga turystyczna - wiedzie do Białowieży.

Burmistrz Zabłudowa Adam Tomanek podkreślał funkcję łączącą Białystok z Białowieżą: - To z całą pewnością poprawi warunki dojazdu ze stolicy województwa do naszej największej turystycznej atrakcji   Puszczy Białowieskiej.

Przebudowa DW 685 powinna zakończyć się do połowy czerwca 2019 r.

Wartość inwestycji  - ok. 52 mln zł z czego wartość robót budowlanych to ok. 48 mln. Droga będzie rozbudowana na odcinku ok. 8,4 km a roboty obejmuję m.in.:

-       budowę drogowych obiektów inżynierskich, tj. przepusty drogowe, przepusty z funkcją przejścia dla zwierząt małych,

-       budowę mostu na rzece Rudnia,

-       budowę zatok autobusowych,

-       budowę chodników jedno lub dwustronnych w terenie zabudowanym, na dojściach i przy zatokach autobusowych,

-       budowę ścieżki rowerowej,

-       budowę nowych przepustów pod zjazdami,

-       budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

-       budowę kanalizacji deszczowej,

-       uzupełnienie istniejącego oświetlenia drogowego w miejscowości Zabłudów oraz budowę nowego przy projektowanych rondach,

-       rozbudowę skrzyżowań z drogami publicznymi.

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm z liderem firmą PEUiM Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku i partnerami: UNIBEP S.A., MAKSBUD Sp. z o.o. , Trakcja PRKiI S.A. Termin zakończenia realizacji zamówienia: do dnia 14.06.2019r. 

za: wrotapodlasia.pl

uroczystość otwarcia drogi   uroczystość otwarcia drogi   uroczystość otwarcia drogi   uroczystość otwarcia drogi

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

Hajnowski Dom Kultury ogłasza  XI PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ – Powiatu Hajnowskiego 2018

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Spotkajmy się na ławeczce – czyli promocja książki, 16.03.2018

                     Więcej zapowiedzi