Podreperuj zdrowie z ZUS-em

Kategoria: Zdrowie

Gdy nasz stan zdrowia nie pozwala nam na wykonywanie pracy warto wiedzieć, że celem prowadzonej przez ZUS rehabilitacji jest jego poprawa.

Odbycie rehabilitacji powinno przyczynić się do powrotu do pracy, a rokowania co do stanu zdrowia muszą być pomyślne. Zagrożenie prowadzące do utraty zdolności do pracy nie kwalifikuje do skierowania do ośrodka. Tylko w ubiegłym roku zostało wydanych 4 366 orzeczeń o rehabilitacji leczniczej.

Na wyjeździe lub w systemie stacjonarnym podreperować swoje zdrowie mogą osoby pobierające zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne lub rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Ale podstawowym warunkiem są rokowania, które mają na celu odzyskanie zdolności do pracy. Mogą również skorzystać osoby ubezpieczone w ZUS, nie pobierające żadnych świadczeń , w przypadku których występuje również zagrożone utraty zdolności do pracy. Z takiej formy naprawienia swojego stanu zdrowia w 2017 roku skorzystało 3 430 osób.

Wniosek może wystawić każdy lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, bez względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, także w ramach prywatnej praktyki lekarskiej. Osoba, której ten wniosek dotyczy, może go złożyć w dowolnej placówce ZUS lub za pośrednictwem poczty. Wymogi formalne tj. posiadanie przez pacjenta aktualnego ubezpieczenia są sprawdzane przy rozpatrywaniu wniosku w Oddziale ZUS.

Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS może być sporządzony w dowolnej formie i powinien zawierać: imię i nazwisko pacjenta, PESEL, adres zamieszkania, rozpoznanie choroby podstawowej i chorób współistniejących w języku polskim oraz informację czy pacjent rokuje powrót do pracy po przeprowadzonej rehabilitacji .

Dostępna jest również forma elektroniczna. Wniosek o rehabilitację leczniczą może sporządzić lekarz w trakcie wystawiania elektronicznego zwolnienia lekarskiego e-ZLA na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli wpisany w e-ZLA numer statystyczny choroby będzie znajdował się w systemie, wyświetli się komunikat o możliwości skierowania pacjenta na rehabilitację. Po akceptacji, otworzy się formularz wniosku o rehabilitację ZUS PR-4 i automatycznie zostaną wprowadzone dane pacjenta. Tak wypełniony wniosek o rehabilitację lekarz może przesła w formie elektronicznej bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

O potrzebie rehabilitacji decyduje lekarz orzecznik w Oddziale ZUS: na wniosek lekarza prowadzącego (w zeszłym roku takich wniosków było 3 530), podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, podczas orzekania w sprawie niezdolności do pracy do celów rentowych albo o okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Zawiadomienie na piśmie otrzymuje osoba uprawniona. Od orzeczenie o potrzebie rehabilitacji obecnie możemy wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu w ciągu 14 dni od jego doręczenia.

Turnus trwa 24 dni i odbywa się w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym. Po zakończeniu rehabilitacji wydawana jest ubezpieczonemu karta informacyjna zawierająca szczegółowy opis przebiegu rehabilitacji oraz opinię o stanie funkcjonalnym w aspekcie powrotu do pracy.

ZUS ponosi całkowity koszt rehabilitacji, łącznie z kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu z miejsca zamieszkania do i z ośrodka rehabilitacyjnego najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

 

Katarzyna Krupicka

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa podlaskiego

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

Hajnowski Dom Kultury ogłasza  XI PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ – Powiatu Hajnowskiego 2018

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Spotkajmy się na ławeczce – czyli promocja książki, 16.03.2018

                     Więcej zapowiedzi